Главната - културен маршрут

За проекта


Не са много местата по света, ако изобщо ги има, където може да се види такова струпване на различни цивилизационни пластове, както в Пловдив и по-специално една негова улица, не случайно наречена Главната. 
Естествено моделирана от потока на времето, тя се е первърнала в ос на вечността, съхранила в своята структура артефакти от различни епохи и културни пластове – гръко-римски, османо-турски, румелийски, тоталитарен и съвременен.