Централна сграда на Община Пловдив
4
Централна сграда на Община Пловдив
обществена сграда
1915 г.

Представителна сграда, проектирана за нуждите на Пловдивската окръжна постоянна комисия. През годините се ползва от различни обществени институции и служби. В сградата има заседателна зала с представителен балкон и високи сводести прозорци. Интересен архитектурен акцент е малка кула на покрива, с която ефектно завършва обликът й.

Проектант:
арх. Никола Нешов
По-важни събития и периоди:

• 1912 г. – Тържествено е осветен основния камък на сградата.
• 1915 г. – В сградата са настанени службите на Пловдивската окръжна комисия.
• 1934 г. – Сградата става седалище на Областната дирекция на полицията.
• 1960 г. – Сградата е предоставена на Пловдивската градска община.