Драматичен театър Пловдив
7
Драматичен театър Пловдив
театър
1881 г.

По-важни събития и периоди:

• 1881 г. – Пловдив единствен от българските градове се сдобива със своя театрална сграда – Международен театър „Люксембург“.
• 1952 г.  – Основна реконструкция.
• 15.11. 1953 г.  – Откриване на Пловдивската опера с постановка на Б. Сметана „Продадена невеста“. Режисьор: проф. Петър Райчев. Операта и театърът на Пловдив поставят на една и съща сцена.
• Художникът Йоан Левиев проектира и изпълнява голямо художествено пано.
• 1 октомври 2008 г. – Пред входа на театъра официално е открита статуята „Театрон“ на скулптора Веселин Ламбрев.
• 2013 г.  –  Голямата зала претърпява щети в следствие на пожар
• 2016 г. – Завършва преустройството и модернизацията на театъра след пожара.
Комплекс от сгради, обслужващи дейностите на първия български професионален театър в страната. Театърът разполага с:
Голяма зала – 468 седящи места; Камерна зала – 117 места; Zoom зона за театрални и артистични експерименти – 350 места; Лятна сцена – 250 места
Администрация – помещава се на горните етажи на едно от най-красивите здания на Главната улица, проектирана е от арх. Йосиф Шнитер и арх. В. А. Вълкович. /вж. Хотел Метропол/.