Хотел Берлин
9
Хотел Берлин
общинска сграда
XX в.

В сградата се е помещавал един от най-известните хотели в града. Привлекателно място за поколения любители на сладкарското изкуство заради кулинарните изкушения, предлагани на приземния етаж. През годините там се помещават сладкарниците: „Милка“ на братя Павлови, „Савоя“ на бай Борис, а след 1949 г. популярната сладкарница „Ален мак“.
Сградата е реновирана през 2014 г.