Хотел Метропол
11
Хотел Метропол
административно-търговска сграда
1901 г.

Сградата е една от най-красивите в града с характерна за времето си гипсова украса на фасадата, дело на Емануел Лупос.

Проектанти:
арх. Йосиф Шнитер и арх. В. А. Вълкович