Хотел Молле
3
Хотел Молле
сграда
1912 г.

Теренът, на който е построен хотелът, е бил притежание на две сестри – Елена Ракаджи, омъжена за индустриалеца Андон Станев, и Пенелопа, съпруга на д-р Димитър Гребенаров. Сестрите инициират строежа на сградата. Първоначалното им намерение е било да построят търговски комплекс с магазини, но наетият от тях арх. Мариано Пернигони ги убеждава да построят хотел с 90 стаи.
Сградата е оборудвана по последна мода. Тя е първата в града, която разполага със собствен асансьор, парно отделение и електрически генератор. Димитър Молле я наема и дава името си на хотела.
По-важни събития и периоди:

• 1 януари 1912 г. – Официално откриване.
• 1947 г. – Хотелът е национализиран и става част от държавното предприятие „Балкантурист“. Преименуван е на хотел „Република“.

Проектант: арх. Мариано Пернигони – известен италиански архитект, свързан с европеизирането на редица градове в следосвобожденска България.