Търговски дом на Орозди-Бак
15
Търговски дом на Орозди-Бак
банка
1896 г.

Сградата е построена в края на 19 век. Търговският дом е бил българското представителство на фирмата Орозди-Бак, която е развивала дейнокст на 3 континента- от Япония до Париж. Пред 1905 година магазинът е прехвърлен към английск-българската фирма на Саркиз Куюмджиян.
Проектант: арх. Йосиф Шнитер

Йосиф Шнитер (1852 – 1914) е български архитект с чешки произход. Почетен гражданин на град Пловдив. Деен участник в изграждане на следосвобожденския архитектурен облик на страната. Автор е на Първия градоустройствен план на Пловдив от 1896 г.В него арх. Шнитер обвързва развитието на централната част на града с историческото му наследството и трасира основната пътна артерия, свързваща моста на р. Марица с Цар Симеоновата градина. Първоначалният замисъл на Шнитер е бил централната улица на града да е широка 50 м., но в крайна сметка след многобройни обществени дебати било взето решение ширината є да се намали на 18 м.