Българска Народна Банка
7
Българска Народна Банка
банка
1908 г.

Сградата е проектирана от швейцарския архитект Хенрих Маер – творец, оставил трайна следа в следосвобожденската ни архитектура. Контролът по изпълнението на проекта е възложено на софийския архитект Камен Петков, който избира Пловдив за свой втори дом. Изборът му е предопределящ за благоустрояването на града – стотици пловдивски сгради са негово дело. Талантливият архитект, заедно с арх. Шнитер и арх. Пернигони, полага основите на съвременния облик на Пловдив.
По-важни събития и периоди:

• 1897 г. –  Българска народна банка купува терен за строителство на представителна сграда от първия следосвобожденски кмет на Пловдив –  Атанас Самоковец.
• 1898 г. – Започва строежът. Тухлите и керемидите са поръчани и доставени специално от Франция.
• 1900 г. – Сградата е изцяло завършена. Тогавашната преса я обявява за „символ на новия век“.
• 1929 г. – Сградата е разширена и преустроена по проект на арх. Камен Петков. Той стриктно се придържа към първоначалния проект на швейцарския си колега.