Централни градски Хали
5
Централни градски Хали
търговска сграда
1938 г.

По-важни събития и периоди:

• 1928 г.  –  Чирпанското земетресение нанася сериозни щети на емблематичната ориенталска сграда – Куршум хан.
• 1930 г. –  Окончателно е съборен Куршум хан.
• 1936 г. – Кметът на Пловдив Божидар Здравков тържествено полага в основите на Централните градски хали метален цилиндър, съдържащ послание към бъдещите поколения.
• 1938 г. – Открити са Централните градски хали. Извършен е водосвет, кметът Божидар Здравков изнася тържествено слово.
• След 1944 г. сградата запазва предназначението си.
• 2002 г. – Сградата е реновирана и преустроена в търговски център на четири нива.
Проектът на сградата е издържан в духа на модернизма – присъстват ясно изразени хоризонтални обеми, подчертани от редове прозорци и партерни витрини. Търговската зала има голяма височина, но откъм улицата обемът й е представен приглушено и в унисон със съседните сгради. Фронтонът е декориран дискретно с пет сводести прозореца, повторени и на източната фасада. Те присъстват и в съвременното лого на търговския център.

Проектанти: арх. Елена Варакаджиева и арх. Генчо Скордев