Доходна сграда с магазин
4
Доходна сграда с магазин
търговска сграда
1901 г.

Това е една от най-красивите сгради на архитект Камен Петков в стил сецесион. Впечатляващ е декоративният детайл върху фасадата. Сградата е построена по поръчка на изведтния пловдивски търговец и предприемач Д. Кондодимо.