Мостът над Марица
3
Мостът над Марица
мост
1908 г.

По-важни събития и периоди:

• 1878 г. – По време на Руско-турската война турците изгарят моста. По време на 
• 1971 г. – След наводнение мостът е повреден. Специалисти решават съоръжението да се събори и новият мост да бъде пешеходен.
• 1879 гПривременното руско управление мостът е въстановен.
В близост до моста на река Марица били разположени повечето ханове, кервансараи и бани на османския град Филибе.Там след странствания из прашните пътища на Империята отсядали богомолци и търговци. Поради факта, че чешмите и кладенците в града били малко, близостта до реката позволявала на ханджиите да осигурят добри условия за отмора за гостите и водопой за животните. Непосредствено до дървения мост над Марица и се намирали известният Панаир хан и най-голямата обществена баня – Хюнкяр хамам.