Площад Аптека Марица
1
Площад Аптека Марица
площад
1880 г.

През 1908 г. аптека Марица, създадена през 80-те години на XIX в., е закупена от Харитон Куев. Той решава да построи нова постройка с прекрасна украса срещу сградата на придобитата от него аптека. Новопостроената аптека се утвърждава като символ на българската фармация.
По-важни събития и периоди:

• 1911 г. – Официално откриване.
• 1980 г. – Сградата е разрушена заради преустройство на бул. „6-ти септември“.

Проектант:
арх. Пенчо Койчев – виден представител на българската архитектурна школа от XX в.