Античен форум на Филипопол
9
Античен форум на Филипопол
археологически обект
I в.

Форумът /агората/ на Филипопол е най-важната търговска, административна и религиозна част от античния град. Около площада са били разположени обществени сгради: Сградата на съкровищницата, Библиотеката, Одеонът и др..
Комплексът е построен с почти квадратна форма с размери 143 на 136 м.
Библиотеката на Филипопол е една от обществените сгради, оформящи северната част на античния форум. Сградата с правоъгълни очертания и приблизителни размери 15 х 20 метра, е построена в непосредствена близост до Одеона. В стените й са били вградени вертикални глинени тръби с цел по-добра циркулация на въздуха в помещенията.
На агората е имало статуи на видни личности, свързани със социално-икономическия живот на града. Открити са многобройните им фундаменти. Според изследователя Николай Шаранков във Филипопол е съществувал местен религиозен култ към Орфей и вероятно на централния площад на метрополията е имало негов паметник. Повод за тази хипотеза е открита монета от Филипопол с изображение на тракийския певец.
При проучвания на западната част на агората археолозите се натъкват на ценна епиграфска находка – поетичен надпис на старогръцки, свързан с култа към тракийското божество Херос. Според Елена Кесякова това показва, че местното тракийско население оказва дълбоко влияние върху културата в региона по време на римското владичество.
По-важни събития и периоди:

• 1971 г. – При преустройство на централната градска част са открити останки от античния форум на Филипопол. Под ръководството на Елена Кесякова са проучени северната и източната част на форума, както и част от южната му страна.
• 2012 г. – Започват разкопки и проучване на западната частна Форум, между Централна поща и Цар-Симеоновата градина. При разкопките е открит надпис, свързан с култа към тракийското божество Херос.
• 2019 г. – Официално е открита възстановената западна част на античния форум.