Къщата с вазата
8
Къщата с вазата
частен дом
0000

Сградата е била собственост на Димитър Кудоглу – български търговец на тютюн, известен с прозвището си Благодетеля – най-големият дарител и създател на „Върховен комитет на благотворителността“. Характерен архитектурен акцент от фасадата на сградата е ваза, която е поставена на високата част от сградата, по подобие на вазите върху фасадата на Народното събрание в столицата.
Кудоглу дарява къщата с вазата на своя племенник – Димитър Турдоглу. Днес на фасадата на къщата е поставена паметна плоча.