Входът на Цар-Симеоновата градина с фонтана на Деметра
2
Входът на Цар-Симеоновата градина с фонтана на Деметра
парково пространство
1892 г.

По-важни събития и периоди:

• 1892 г. – В Пловдив се провежда Първото българско изложение. С покровителството на княз Фердинанд е учредена управителна комисия, която възлага на известния швейцарски градинар Люсиен Шевалас създаването на Цар-Симеоновата градина. Фонтанът на Деметра е поставен на видно място, непосредствено до парадния вход на Изложението.
• 1893 г. – Срещу входа на Изложението е построена нова сграда за нуждите на първия български театър.
• 1992 г. – По повод 100-годишнината от първото българско изложение Димчо Павлов проектира възпоменателен знак арка.
• 2015 г. – Фонтанът на Деметра е демонтиран и реставриран.
Фонтанът е дело на известния италиански скулптор Арналдо Дзоки (1862 – 1940). Приносът му за развитието на монументалната скулптура в следосвобожденска България е основополагащ и значим. Дзоки е автор на паметници в Севлиево, Ловеч, Оряхово, Дряновския манастир, Русе, както и на паметника на Цар Освободител в София.
С фонтана на Деметра Арнолдо Дзоки печели първа награда на конкурс в Белгия. В Пловдив е оригиналът на скулптурата, а нейни копия има в Швейцария и Америка.

Проектант на градината – Люсиен Шевалас
Проектант на фонтана – Арнолдо Дзоки