Аптека Братанов
2
Аптека Братанов
аптека
1898 г.

По-важни събития и периоди:

• В края на 90-те години на XIX в. аптекарят Стефан Димитров купува от Димитър Кондодимо малко здание, което преустройва в дрогерия „Златний лев“.
• 1907 г. Стефан Димитров продава аптеката на д-р Петър Братанов.
• През втората половина на XX в. в сградата се помещава любимата за поколения библиомани Антикварна книжарница на Джумаята.
Днес: Аптека Запад
Характерна малка сграда от следосвобожденския период. Първоначалният и собственик е известният предприемач и търговец Димитър Кондодимо.