Дагорово здание
4
Дагорово здание
търговска сграда
1907 г.

Сградата е била собственост на д-р Лазар Дагоров, чиито инициали са поставени на видно място върху фасадата. Сградата е богато орнаментирана в естетиката на популярния по онова време стил сецeсион. В помещенията на сградата са се помещавали магазините на фирмите „Терзиян & Агопян“ и „Израел & Давид“; канторите на комисионерите „Х. С. Таджер“ и „Генчев и синове“; офисите на застрахователните дружества „Феникс“, „Барзов & Самуел“ и др. В близкото минало в сградата се е помещавала Аптека № 6.        
До южния калкан на Дагоровото здание има постройка, която е орнаментирана в същата стилистика – известна е като „Къщата с цветята“.
Проектант: арх. Камен Петков