Римски стадион
5
Римски стадион
археологически обект
II в.

Римският стадион е една от най-монументалните обществени сгради на Филипополис Построен е заедно  с крепостната стена на Марк Аврелий, част от която е запазена и до днес,  и е побирал около 30 000 души. И игрите и състезанията, които са провеждани на него, са били известни в целия античен свят.
 
По-важни събития и периоди:

• 1923 г. – По време на случайни археологически разкопки в югозападната част на пл. Джумаята са открити няколко реда седалки от античния стадион на Филипополис. През същата година при строителни дейности на Чипевия пазар /дн. стълбището на бирхале Каменица/, на повече от 200 метра южно от Джумаята, са открити зидани колони с изображение на Хермес от едната страна и воинските атрибути на Херакъл /боздуган, лъвска кожа и кочан стрели/ от другата.
• 1973 г. – Под ръководството на арх. Лилия Ботушарова започват проучвателни дейности.
• 1977 г. – Под ръководството на арх. В. Коларова са проведени консервационно-реставрационни дейности. Обектът е обрамчен с бетонни рамки по проект на арх. Л. Велчева. Между античното и съвременно ниво на площада е направена кафе-сладкарница с тераса.
• 1995 г. – Обектът е обявен за национална културна ценност.
• 2004 г. – При преустройство на бившето кино „Христо Ботев“ в търговски обект, в сутерена на сградата са разкрити няколко реда седалки от античното съоръжение.
• 2006 г. – При преустройство на бившия „Търговски дом на Ково и Сиди“, в сутерена на сградата са разкрити няколко реда седалки и част от конструкцията, върху която са редени.
• 2010 г. – В рамките на проекта BG 0041 са извършени археологически проучвания от екип с научен ръководител Мая Мартинова-Кютова. До вътрешното лице на крепостната стена се откриват останки от предримски градежи – зид от речен камък на кал и фрагменти от глинени мазилки със следи от колове.
• 2014 г – Официално откриване на обновения Римският стадион.
Спортът бил на висока почит в античния свят. Елинистичната традиция чрез него да се прославя величието на боговете продължава и в Древен Рим. Римляните, подобно на гърците, също строят внушителни обществени сгради и съоръжения, на които да се провеждат различни спортни игри.